Privacy statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Grote Pietenhuis verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam, om contact op te kunnen nemen;
Woonplaats, voor inzicht in de spreiding van bezoekers;
E-mailadres, om contact op te kunnen nemen;
Telefoonnummer, om contact op te kunnen nemen;
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetgrotepietenhuis.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we deze gegevens nodig hebben

Het Grote Pietenhuis verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Afhandeling betaling van tickets
  • Telefonisch contact, indien dit nodig is
  • Informeren over wijzigingen van diensten en producten, bijvoorbeeld het
  • wijzigen van tickets

Hoelang we gegevens bewaren

Het Grote Pietenhuis zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze maximale bewaartermijn is: 2 jaar.

Delen met anderen

Het Grote Pietenhuis deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het Grote Pietenhuis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De bedrijven met wie wij gegevens geheel of gedeeltelijk delen zijn:

  • Voordemensen, voor de ticketverkoop
  • RAADHUIS, voor de website
  • Google, voor het gebruik van Gmail en Drive

In kaart brengen websitebezoek

Het Grote Pietenhuis gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Het Grote Pietenhuis gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee
onze website optimaliseren. We anonimiseren deze gegevens vóórdat ze verwerkt worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hetgrotepietenhuis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Het Grote Pietenhuis zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Het Grote Pietenhuis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hetgrotepietenhuis.nl. Het Grote Pietenhuis heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid
wordt naar een vals IP-adres.

Open SSL encryptie van verzonden data in de database

CMS en plugins worden regelmatig geüpdate. Versies lopen nooit meer dan één minor-update achter (bv 2.7.x)

Als het dan toch misgaat

Het is wettelijk geregeld dat we snel en adequaat moeten handelen als er dan toch iets misgaat. Uiteraard word je direct op de hoogte gesteld als jouw privacy niet langer kan worden gewaarborgd.

Bij vragen

Emailadres: info@hetgrotepietenhuis.nl

Adres
De Grote Kerk Alkmaar
Koorstraat 2, 1811 GP Alkmaar
Bekijk hier de locatie op de kaart (Google Maps)

Contact
Wij zijn bereikbaar via info@hetgrotepietenhuis.nl.

Socials
Facebook
Instagram

Privacy statement